יום שלישי, 7 ביוני 2016

הקלעות חברה לקשיים כלכליים


במאמר זה, אותו אני מפרסם במסגרת סדרת המאמרים על הליך פירוק חברה, אסקור את הסימנים המוקדים העשויים להצביע על הקלעות חברה לקשיים כלכליים והמזהירים מפני חשיפתה של החברה לסיכונים של חדלות פירעון.

הקלעות חברה לקשיים כלכליים:
המציאות הכלכלית והפיננסית המורכבת של ימינו עלולה להוביל לעיתים למשברים כלכליים ולהביא חברות מצליחות להתדרדרות במצבן ואף למצב של חדלות פירעון. במצב דברים כזה הנהלת החברה לעיתים מוצאת את עצמה מופתעת ולא מוכנה לניהול החברה במציאות הכלכלית אליה נקלעה.
טרם הגעת חברה למצב של חדלות פירעון קיימים סימנים מקדימים המעידים על היקלעותה לקשיים כלכליים:
תזרים מזומנים שלילי עקב גידול בהוצאות החברה לצד ירידה בהכנסות; ירידה משמעותית בביקוש למוצרי החברה; עזיבת לקוחות עיקריים את החברה; קשיים בתשלומים לספקים; חריגה ממסגרת האשראי של החברה בבנק ונטילה של הלוואות חוץ בנקאיות; ירידה או קיצוץ ברמת השירותים של החברה ללקוחות; איחורים בתשלום משכורותיהם של עובדי החברה לאורך מספר חודשים או תשלום חלקי של משכורות העובדים; תשלום חלקי או אי תשלום של כספים עבור ביטוחים פנסיונים של העובדים.
איתור סימנים מקדימים אלו ונוספים, המעידים על התדרדרות מצבה של החברה והיקלעותה לקשיים כלכליים, מאפשרים להנהלת החברה לנקוט בצעדים שונים, בניסיון להבריא את החברה ולהימנע מפתיחה בהליכי חדלות פירעון.
לחילופין, הדבר יכול לאפשר לחברה להיערך באופן נכון להתמודדות עם הליך חדלות הפירעון, להקטין מראש את חובות החברה והתחייבויותיה הכספיות לספקיה ולנושיה ולהקטין את הנזק הכלכלי שיגרם.

לצורך בחינת דרכי ההתמודדות האפשריות ויצירת מתווה פעולה, החברה נדרשת במרבית המקרים לפנות מראש לקבלת יעוץ מקצועי מידי רואי חשבון או עורכי דין המתמחים בתחום זה.

במאמר הבא אסקור את הפתרונות האפשריים בהם יכולה חברה אשר נקלעה לקשיים כלכליים והעומדת במשבר כלכלי ובפני חדלות פירעון לפעול, בין בדרכים כלכליות מסחריות או משפטיות על מנת לנסות ולצאת מהמשבר אליו נקלעה.